V dňoch 18. - 20. septembra 2017 sa v Hoteli Atrium vo Vysokých Tatrách uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky 2017. Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka. Témami konferencie budú vývoj dopravnej nehodovosti v SR, analýza vpylvu dopravnoinžinierskych riešení na bezpečnosť, cyklistická infraštruktúra, dopravné značenie, predpisy a riešenie pre bezpečnosť ciest.  

Bližšie informácie a záväznú prihlášku nájdete v prílohách.