Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity organizuje dňa 12. septembra 2017 (utorok) v Bratislave podujatie s názvom Cestárske kariérne dni 2017. Cieľom podujatia je informovať študentov stredných škôl (3. a 4. ročníkov) o problematike cestného staviteľstva a hospodárstva, o možnosti štúdia v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a uplatnení absolventov tohto štúdia v praxi.

Na podujatie je možné sa prihlásiť mailom (fabianova@cestnaspol.sk) alebo telefonicky (+421 905 164 992) do 8. septembra 2017.

Účasť na podujatí je bezplatná.