Slovenská cestná spoločnosť organizuje odborné podujatie „Cestná konferencia 2018", ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28. marca 2018 v Holiday Inn Bratislava.

Cieľom konferencie je informovať odbornú verejnosť o aktuálnej situácii v cestnom hospodárstve a zámeroch rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku. Pozornosť bude zameraná na výstavbu a údržbu cestnej siete, dopravu v mestách a obciach a možnosti uplatnenia informačného modelu prípravy a výstavby v oblasti cestnej infraštruktúry.

Registrácia je možná na www.ankov.sk