V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku a rešpektujúc pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR, organizátori zmenili termín konania Cestnej konferencie 2020 z pôvodného termínu v marci 2020 na nový termín 24. – 25. júna 2020 (streda, štvrtok). Miesto konferencie, jej program a podmienky účasti ostávajú nezmenené.  

Cestná konferencia 2020 sa uskutoční pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Hlavnými témami konferencie sú 30 rokov Slovenskej cestnej spoločnosti a Svetová cestná asociácia PIARC, cestné staviteľstvo a cestné hospodárstvo na Slovensku, výstavba cestných komunikácií z pohľadu zhotoviteľov a doprava v urbanizovanom prostredí.