Slovenská cestná spoločnosť organizuje tradičné odborné podujatie s názvom Cestná konferencia 2022, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 22. júna 2022 v Hoteli TATRA v Bratislave.

Účasť na konferencii aj tento rok potvrdil minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.  V úvodnej časti konferencie sa uskutoční panelová diskusia s ministrom dopravy a zástupcami ministerstva.

Témy tohtoročnej konferencie sú:

1.       Príprava a výstavba cestnej infraštruktúry
2.       Svetová cestná asociácia PIARC
3.       Legislatíva a technický rozvoj v cestnom hospodárstve

Online registrácia na www.ankov.sk