Slovenská cestná spoločnosť otvára nový kurz neakreditovaného vzdelávacieho programu Cestné staviteľstvo a hospodárstvo – technológie údržby ciest.

Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 58 EUR na jedného účastníka. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 25.3.2019 na e-mailovú adresu: csh@cestnaspol.sk alebo poštou na adresu Slovenská cestná spoločnosť, Koceľova 15, 815 94 Bratislava.

Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohách.