Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala počas letných prázdnin Detskú dopravnú univerzitu 2015, ktorej cieľom bolo oboznámiť študentov s problematikou dopravy a dopravnej infraštruktúry. Snahou organizátorov bolo podnietiť u študentov záujem o túto problematiku, vyplniť im voľný čas počas letných prázdnin a čiastočne tak odbremeniť aj ich rodičov. Počas letných prázdnin 2015 sa uskutočnil jeden dvojtýždňový turnus v termíne od 6. - 17. júla 2015, ktorý sa konal na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Detská dopravná univerzita bola určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií vo veku 11 - 14 rokov z Bratislavy a blízkeho okolia.  Viac informácií nájdete v prílohe.