Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zorganizovala v termíne od 11. – 22. júla 2016 už tretí ročník Detskej dopravnej univerzity.  Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť študentov s dopravou a dopravnou infraštruktúrou a podnietiť u nich záujem o túto problematiku. Pre študentov bol pripravený veľmi bohatý a zaujímavý program.

Počas dvoch týždňov sa mladí nadšenci sveta dopravy oboznámili s riadením a fungovaním cestnej, železničnej, leteckej a lodnej dopravy. Prvý týždeň sa naučili čítať mapy, plánovať cesty a pravidlá bezpečnosti cestnej premávky. Navštívili Železničnú stanicu Petržalka, vodné dielo a vodnú elektráreň v Gabčíkove, dopravné múzeum, dispečing a laboratórium Národnej diaľničnej spoločnosti. Stretli sa s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Romanom Brecelym, nazreli do jeho kancelárie a previezli sa spolu v unikátnom výťahu v budove ministerstva, tzv. paternosteri.  Počas horúcich  dní letnej univerzity sa študenti oosviežili pri ukážkach práce a techniky hasičského a záchranného útvaru. Oboznámili sa so správou a údržbou cestných komunikácií a z blízka si pozreli vládny špeciál na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave. 

V druhej polovici Detskej dopravnej univerzity študenti navštívili „obaľovačku“ na výrobu asfaltovej zmesi v Smoleniciach a Smolenický zámok. Prácu Policajného zboru SR študentom priblížili policajti zo špeciálneho dopravného oddelenia „PUMA“. Na vlastnej koži zažili adrenalín na pretekárskom okruhu Slovakia ring v Orechovej Potôni. Neobišli ani lodný prístav, či Dopravný podnik Bratislava a vozovňu Jurajov dvor. Nechýbala ani exkurzia na nový „Starý most“ a v počítačovom programe si vyskúšali prácu projektantov pri projektovaní svojich vlastných mostov. 

Záver detskej univerzity patril tvorivým prácam študentov a slávnostnej promócií, na ktorej si z rúk predsedu Slovenskej cestnej spoločnosti prevzalo diplomy 26 absolventov.