Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja organizujú v dňoch 17. – 18. októbra 2019 v Púchove XXIV. ročník Dní slovenských cestárov. Odborná časť programu bude zameraná na problematiku správy, prevádzky a údržby cestných komunikácií, prezentáciu najnovších produktov firiem pôsobiacich v oblasti údržby cestných komunikácií a prezentáciu projektov cestnej infraštruktúry v programovacom období 2014 - 2020. Tradičnou súčasťou tohto podujatia je aj futbalový turnaj a Cestárske rodeo – súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby.

On-line registrácia: www.ankov.sk