V dňoch 29.-30. mája 2019 sa v Mikulove uskutoční jubilejný XX. Medzinárodný seminár Dopravno-inžinierske dni Mikulov 2019.  Témou tohtoročného seminára je Mobilita a logistika v mestách a regiónoch budúcnosti. Na podujatie sa môžete prihlásiť na stránke www.dopravneinzenyrskedny.cz.

Pozvánku a viac informácií nájdete v prílohe.