Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozýva na celozväzové podujatie "Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2022", ktoré sa uskutoční dňa 17. marca 2022 v Kongresovom hoteli Centrum v Košiciach.

Pozvánku a prihlášku nájdete v prílohe.