Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností Vás pozýva na Klubový deň ZSVTS, ktorý sa uskutoční dňa 28.6.2022 v Prešove na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach. Viac informácií o Klubovom dni nájdete v prílohe.