Slovenská cestná spoločnosť organizuje súťaž s názvom Mostárska modelárska súťaž 2019. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta s presne stanovenými rozmermi, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Skúšanie únosnosti mostov a vyhodnotenie súťaže bude prebiehať v rámci Cestnej konferencie 2019 v Bratislave. 

Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v prílohe.