Sekretariát PIARC publikoval 31.3.2021 správy  (NEWSLETTER č.95) o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie v období poznamenanom pandémiou Covid-19.
Všetky podujatia sa uskutočňujú s podporou sekretariátu a niektorého z TV alebo PS PIARC. Zaujímavé akcie z nášho pohľadu sú uvedené nižšie.

Organizátori kongresu o zimnej údržbe ciest v Calgary informovali, že vďaka predlženému termínu pre zasielanie abstraktov, dostali viac ako 350 návrhov od autorov z viac ako 40 krajín. O tom či sú návrhy akceptované, budú autori oboznámení do 15. apríla a dostanú možnosť zaslať do 15. augusta tohto roku plný text príspevku.
V dňoch 18.-19. mája 2021 sa uskutoční medzinárodná on-line konferencia v Poľskom Lubline na tému „Otázky udržateľných ciest a ekoinfraštruktúry: Nové výzvy v kontexte s energiou a klímou“
„9. Sympózium o charakteristikách vozoviek SURF 2022“ sa uskutoční v Miláne, Taliansko, v dňoch 12.-14. septembra 2022. Záujemcovia môžu poslať svoj príspevok organizátorom do 31. januára 2022.
„2. Medzinárodná konferencia o prevádzke a bezpečnosti tunelov“ sa uskutoční v dňoch 25.-28. októbra 2022 v Granade, Španielsko. Príspevky (abstrakt) na jednu z vybraných 8. tém treba zaslať do 18. júla 2021.