Dňa 11.3.2015 sa v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnil 1. ročník podujatia s názvom Cestárske kariérne dni 2015. V rámci tohto podujatia sa viac ako 50 študentov stredných škôl dozvedelo o možnostiach štúdia v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, zoznámili sa so špičkovými odborníkmi pôsobiacimi v cestnom staviteľstve a cestnom hospodárstve a v rámci prednášok sa dozvedeli o riešení odborných problémov vo viacerých tematických okruhoch. Cieľom podujatia bolo motivovať študentov stredných škôl k cestárskej tematike a pomôcť im zorientovať sa na trhu práce.