V najnovšom čísle správ (NEWSLETTER č.100) z októbra 2021 informoval sekretariát PIARC o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie. V úvodníku predstavil súčasný prezident PIARC, pán Claude Van Rooten svojho nástupcu, ktorého zvolila Rada PIARC na svojom rokovaní v októbri 2021. Nový prezident pán Nazir Alli sa ujme výkonu svojej funkcie od 1. januára 2022.  

Väčšina akcií sa uskutočnila on-line formou, časť hybridnou a len niektoré prezenčnou formou. Z tých posledných je spomenutá nami organizovaná  súťaž vodičov sypačov cestných pluhov pod názvom Rodeo V4, ktorá sa uskutočnila v dňoch 13. a 14. septembra v Orechovej Potôni.

Sekretariát PIARC informoval tiež o nových publikáciách a pripomenul možnosť registrácie záujemcov na XVI. Svetový cestný kongres zimnej údržby a odolnosti ciest.

V nasledujúcich dňoch sa uskutoční viacero rokovaní TV PIARC prístupných len pre členov, ale aj odborných podujatí, prístupných pre záujemcov z celého sveta bez obmedzenia:

  • 18. novembra, virtuálny medzinárodný seminár na tému „Inovatívny prístup k riadeniu aktív“, Paríž, Francúzsko;
  • 23. novembra sa uskutoční hybridnou formou medzinárodný workshop PIARC na tému „Inovácie a inovatívne organizácie“, Sevilla, Španielsko;