V dňoch 14. – 16. novembra 2022 sa v Jasnej uskutoční XXVII. ročník Seminára Ivana Poliačka s podtitulom Cestné staviteľstvo v meniacich sa podmienkach. Témami seminára sú:

-          Aktuálne problémy v procese prípravy, výstavby a prevádzky cestnej infraštruktúry
-          Konštrukcie, materiály a technológie
-          Svetový cestný kongres v Prahe

Viac informácii nájdete na www.kongres-studio.sk