Slovenská cestná spoločnosť vyhlásila ďalší ročník súťaže o najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu v študijných programoch:

-          teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, v študijnom odbore: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
-          technológie a manažment stavieb, v študijnom odbore: stavebníctvo.

Žiadosť o zaradenie do súťaže o najlepšiu dizertačnú prácu spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 31. januára 2019 mailom na fabianova@cestnaspol.sk a poštou na adresu spoločnosti.