V dňoch 5. – 6. júna 2019 sa v Šamoríne uskutoční VI. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií.

Cieľom VI. seminára letnej údržby pozemných komunikácií je upriamiť pozornosť odbornej a laickej verejnosti na aktuálnu problematiku letnej prevádzky a údržby pozemných komunikácií v Slovenskej republike a okolitých krajinách. Seminár je určený pre odborníkov zo štátnej správy, verejnej správy, samosprávy, vysokých škôl, organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti cestného hospodárstva.

Viac informácií nájdete na www.kamiseminar.sk/slu