Predsedníctvo SCS si Vám dovoľuje oznámiť, že informácie z činnosti Rady ZSVTS a aktivít jednotlivých spoločností v nej združených možno nájsť pravidelne v časopise VTS-news na stránke www.zsvts.sk alebo na http://www.zsvts.sk/projekty/vts-news.