V dňoch 6. - 7. júna 2018 sa v Mikulove (ČR) uskutočni medzinárodný seminár pod názvom XIX. Dopravno-inžinierske dni. Seminár sa koná pod záštitou Ing. Petra Mondscheina, Ph.D. (predseda České silniční společnosti), Ing. Luďka Borového (generálny riaditeľ spoločnosti Brnenské komunikace, a.s.), Ing. Jána Šedivého, CSc. (predseda Slovenskej cestnej spoločnosti) a Ing. Miloše Havránka (generálny riaditeľ Dopravního podniku mesta Brna, a.s.)

Všetky potrebné informácie nájdete v prílohách.