Individuálnym členom môže byť na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia každý pracovník cestného hospodárstva, alebo súvisiaceho, príbuzného, nadväzujúceho odboru a občan, ktorý sa chce podieľať na činnosti spoločnosti.

Prihlášku individuálneho člena SCS si môžete stiahnuť tu. Vyplnenú prihlášku zašlite poštou na adresu spoločnosti alebo mailom na fabianova@cestnaspol.sk.

doc. Ing. Katarína Bačová, CSc. Ing. Miroslav Benka Ing. Zoltán Béreš
     
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.             Ing. Michaela Bohunická doc. Ing. Viktor Borzovič
     
Ing. Ján Butkovský Ing. Silvia Cápayová, PhD. Ing. Ľubica Cígerová
     
Ing. Slávka Čabarová  Ing. Ladislav Dudáš, PhD.           Ing. Renáta Feriancová
     
Ing. Tibor Fuchs Ing. Ivan Gajdoš Ing. Ladislav Hocman
     
Ing. Dominika Hodáková Ing. Ján Hudec Ing. Marián Janík
     
Ing. Milín Kaňuščák Ing. Václav Kohoutek Ing. Martin Kogel
     
Ing. Jozef Kolivoška, CSc. Ing. Ján Kovalčík Ing. Ján Kravčák
     
Ing. Bohdan Kušvara Ing. Milan Kušvara Ing. Libor Ládyš
     
Ing. Jozef Ludvik  Ing. Radoslav Luka             Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
     
doc. Ing. Ján Mandula, CSc. Ing. Milan Majerník Eva Mikletičová
     
Ing. Zdeněk Oliva Ing. Miroslav Onofrej Ing. Ján Omasta
     
Ing. Soňa Ridillová Ing. Igor Ripka      Ing. Emil Ruščák
     
doc. Ing. Brigita Salaiová, CSc Ing. Ján Seňo Ing. Tibor Schlosser, CSc.
     
Ing. Dezider Szabo Ing. Ján Šatník Ing. Ján Štefík
     
Ing. Karol Štraus Ing. Ján Tomko Ing. Eduard Vašík
     
Ing. Helena Viršíková Ing. Miloslav Záhradník Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
     
     
     

Ing. Zdeněk Oliva
Súbory na stiahnutie: