Individuálnym členom môže byť na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia každý pracovník cestného hospodárstva, alebo súvisiaceho, príbuzného, nadväzujúceho odboru a občan, ktorý sa chce podieľať na činnosti spoločnosti.

Prihlášku individuálneho člena SCS si môžete stiahnuť tu. Vyplnenú prihlášku zašlite poštou na adresu spoločnosti alebo mailom na fabianova@cestnaspol.sk.

Ing. Zoltán Béreš prof. Ing. Bystrík Bezák,PhD. doc. Ing. Viktor Borzovič  
     
Ing. Ján Butkovský             Ing. Silvia Cápayová, PhD. Ing. Ľubica Cígerová
     
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. Ing. Ľuboš Ďurič Ing. Renáta Feriancová  
     
Ing. Marián Hanták, CSc. Ing. Ladislav Hocman           Ing. Ján Hudec 
     
Ing. Marián Janík Ing. Milín Kaňuščák Ing. Martin Kogel
     
Ing. Jozef Kolivoška, CSc. Ing. Marek Kozlay Ing. Jozef Krajčovič, CSc
     
Ing. Ján Kravčák Ing. Bohdan Kušvara Ing. Milan Kušvara
     
Ing. Libor Ládyš  .Ing. Radoslav Luka doc. Ing. Ján Mandula, CSc.
     
Eva Mikletičová          Ing. Ján Omasta          Ing. Matej Riecky  
     
doc. Ing. Brigita Salaiová, CSc      Ing. Tibor Schlosser, CSc          Ing. Dezider Szabo
     
Ing. Ján Šedivý, CSc. Ing. Ján Štefík Ing. Karol Štraus 
     
Ing. Jakub Takács     Ing. Ján Tomko Ing. Miloslav Záhradník
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Súbory na stiahnutie: