Individuálnym členom môže byť na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia každý pracovník cestného hospodárstva, alebo súvisiaceho, príbuzného, nadväzujúceho odboru a občan, ktorý sa chce podieľať na činnosti spoločnosti.

Prihlášku individuálneho člena SCS si môžete stiahnuť tu. Vyplnenú prihlášku zašlite poštou na adresu spoločnosti alebo mailom na fabianova@cestnaspol.sk.

doc. Ing. Katarína Bačová, CSc. Ing. Miroslav Benka Ing. Zoltán Béreš
     
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.             Ing. Michaela Bohunická doc. Ing. Viktor Borzovič
     
Ing. Ján Butkovský Ing. Silvia Cápayová, PhD. Ing. Ľubica Cígerová
     
Ing. Slávka Čabarová  Ing. Ladislav Dudáš, PhD.           Ing. Renáta Feriancová
     
Ing. Tibor Fuchs Ing. Ivan Gajdoš Ing. Ladislav Hocman
     
Ing. Dominika Hodáková Ing. Ján Hudec Ing. Marián Janík
     
Ing. Milín Kaňuščák Mgr. Sergej Kločko Ing. Václav Kohoutek
     
Ing. Martin Kogel Ing. Jozef Kolivoška, CSc. Ing. Ján Kovalčík
     
Ing. Ján Kravčák Ing. Bohdan Kušvara Ing. Milan Kušvara
     
Ing. Libor Ládyš  Ing. Jozef Ludvik             Ing. Radoslav Luka
     
Ing. Zdeněk Lovečer, CSc. doc. Ing. Ján Mandula, CSc.  Ing. Milan Majerník
     
Eva Mikletičová Ing. Zdeněk Oliva Ing. Miroslav Onofrej
     
Ing. Ján Omasta Ing. Soňa Ridillová    Ing. Igor Ripka
     
Ing. Emil Ruščák doc. Ing. Brigita Salaiová, CSc.  Ing. Ján Seňo
     
Ing. Tibor Schlosser, CSc. Ing. Dezider Szabo Ing. Ján Šatník
     
Ing. Ján Štefík Ing. Karol Štraus Ing. Ján Tomko
     
Ing. Eduard Vašík Ing. Helena Viršíková Ing. Miloslav Záhradník
     
Ing. Andrea Zuzulová, PhD.    
     

 
Súbory na stiahnutie: