Individuálnym členom môže byť na základe svojho dobrovoľného rozhodnutia každý pracovník cestného hospodárstva, alebo súvisiaceho, príbuzného, nadväzujúceho odboru a občan, ktorý sa chce podieľať na činnosti spoločnosti.

Prihlášku individuálneho člena SCS si môžete stiahnuť tu. Vyplnenú prihlášku zašlite poštou na adresu spoločnosti alebo mailom na fabianova@cestnaspol.sk.

Ing. Zoltán Béreš prof. Ing. Bystrík Bezák,PhD. doc. Ing. Viktor Borzovič  
     
Ing. Ján Butkovský             Ing. Silvia Cápayová, PhD. Ing. Ľubica Cígerová
     
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. Ing. Ľuboš Ďurič Ing. Renáta Feriancová  
     
Ing. Marián Hanták, CSc. Ing. Ladislav Hocman           Ing. Ján Hudec 
     
Ing. Marián Janík Ing. Milín Kaňuščák Ing. Martin Kogel
     
Ing. Jozef Kolivoška, CSc. Ing. Marek Kozlay Ing. Jozef Krajčovič, CSc
     
Ing. Ján Kravčák Mgr. Ľudmila Kravčáková Ing. Bohdan Kušvara
     
Ing. Milan Kušvara  .Ing. Libor Ládyš Ing. Radoslav Luka
     
doc. Ing. Ján Mandula, CSc.          Eva Mikletičová          Ing. Ján Omasta   
     
Ing. Matej Riecky      doc. Ing. Brigita Salaiová, CSc          Ing. Tibor Schlosser, CSc 
     
Ing. Dezider Szabo Ing. Ján Šedivý, CSc. Ing. Ján Štefík
     
Ing. Karol Štraus      Ing. Jakub Takács Ing. Ján Tomko
     
Ing. Miloslav Záhradník    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Súbory na stiahnutie: