Názov pobočky Predseda Kontakt
Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest Ing. Daniela Čanigová daniela.canigova@ssc.sk
Pobočka SCS pri Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Ing. Zuzana Menkeová zuzana.menkeova@ndsas.sk
Pobočka SCS na Žitnom ostrove Ing. Peter Hronský hronsky@cestami.eu
Pobočka SCS Východ Ing. Zuzana Fejesová fejesova.rs@gmail.com
Pobočka SCS pri METRO Bratislava, a.s. Ing. Alžbeta Dugasová alzbeta.dugasova@metroba.sk
Pobočka SCS pri Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline Ing. Lukáš Ďuriš lukas.duris@rc.uniza.sk