Podujatia pre rok 2020
Dátum Miesto Názov
24.-25. marec 2020 Bratislava Cestná konferencia 2020 - 30 rokov Slovenskej cestnej spoločnosti
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc
24. apríl 2020 Uherské Hradište Seminár Témy Svetových cestných kongresov PIARC (Abu Dhabi, Praha)
Odborní garanti: podujatie organizované v spolupráci SCS a ČSS
27. - 28. máj 2020 Mikulov (ČR) XXI. Dopravno-inžinierske dni
Odborní garanti: podujatie organizované v spolupráci SCS a ČSS
3. - 4. jún 2020 Štrbské Pleso VII. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
Odborní garanti: Ing. Peter Hronský, Ing. Marián Viazanko, Ing. Imrich Molnár
9. - 11. september 2020 Starý Smokovec Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová
15. - 16. október 2020 Bardejov XXV. ročník Dni slovenských cestárov
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
25. - 27. október 2020 Slovensko RODEO V4
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
18. - 20. november 2020 Jasná Jubilejný XXV. Seminár Ivana Poliačka, Cestné staviteľstvo - súčasnosť a perspektívy
Odborní garanti: Ing. Andrea Zuzulová, PhD., Ing. Silvia Cápayová, PhD.

Archív