← Späť na kalendár

Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách

18. - 20. september 2017, Nový Smokovec

Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová