← Späť na kalendár

Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách

september 2019, Starý Smokovec

Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová