← Späť na kalendár

Doprava v sídelných útvaroch

október 2019, Žilina

Odborný garant: prof. Ing. Ján Čelko, PhD.