← Späť na kalendár

Dopravná infraštruktúra v mestách

3. - 4. október 2017, Žilina

Odborný garant: prof. Ing. Ján Čelko, PhD.