Česká silniční společnosť udeľuje medialu prof. Špůrka za zásluhy o rozvoj spoločnosti. Týmto ocenením boli vyznamenaní viacerí členovia SCS.

Strieborná medaila prof. Špůrka - Ing. Dušan Štofa (2016), prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. (2015), prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (2014), Ing. Alojz Medvec (2013)

Bronzová medaila prof. Špůrka - Ing. Marián Hanták, CSc. (2019), Ing. Ján Čelko, PhD. (2018), Ing. Ján Záhradník (2017), Ing. Vladimír Kozák (2015), Ing. Štefan Škoda (2013), Ing. Ján Šedivý, CSc. (2012), prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. (2011), Ing. Dušan Štofa (2011), RNDr. Tibor Klačanský (2010), prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (2009), prof. Ing. František Schlosser, CSc. (2009), Ing. Alojz Medvec (2008)