Stowarzyszenie Inžynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej SITK
www.sitk.org.pl

Spoločné rokovanie dňa 15.12.2005