Predsedníctvo SCS bolo zvolené valným zhromaždením dňa 11. apríla 2019. Funkčné obdobie členov predsedníctva SCS je 5 rokov.

Predseda    
Ing. Ján Šedivý, CSc. Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. j.sedivy@swietelsky.sk
Podpredsedovia    
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. Žilinská univerzita v Žiline jan.celko@uniza.sk
Ing. Ján Záhradník Doprastav, a.s. jan.zahradnik@doprastav.sk
Členovia    
Ing. Ľuboš Ďurič Ministerstvo dopravy a výstavby SR lubos.duric@mindop.sk
Ing. Jozef Fabian Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja fabian.jozef@sucpsk.sk
Ing. Zuzana Fejesová   fejesova.rs@gmail.com
Ing. Juraj Fürst Alfa 04, a.s. furst@alfa04.sk
Ing. Rudolf Janotka   rudo.janotka@gmail.com
Ing. Marek Kozlay   markey117@yahoo.com
Ing. Róbert Šinály EUROVIA SK,  a.s. robert.sinaly@eurovia.sk
doc. Ing. Andrea Zuzulová, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave  andrea.zuzulova@stuba.sk