Predsedníctvo SCS bolo zvolené valným zhromaždením dňa 9. apríla 2015. Funkčné obdobie členov predsedníctva SCS je 4 roky. V súčasnosti má 11 členov, vrátane predsedu, dvoch podpredsedov a tajomníka.

Predseda    
Ing. Ján Šedivý, CSc. Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. j.sedivy@swietelsky.sk
Podpredsedovia    
prof. Ing. Ján Čelko, CSc. Žilinská univerzita v Žiline jan.celko@fstav.uniza.sk
Ing. Ján Záhradník Doprastav, a.s. jan.zahradnik@doprastav.sk
Členovia    
Ing. Jozef Fabian.     Slovenská správa ciest jozef.fabian@ssc.sk
Ing. Juraj Fürst Alfa 04, a.s. furst@alfa04.sk
Ing. Rudolf Janotka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. rudolf.janotka@ndsas.sk
Ing. Juraj Marko Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. j.marko@swietelsky.sk
Ing. Róbert Šinály EUROVIA SK, a.s. robert.sinaly@eurovia.sk
Ing. Dušan Štofa SLOVCESTY, s.r.o. dusan.stofa@azet.sk
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. Stavebná fakulta STU v Bratislave andrea.zuzulova@stuba.sk
JUDr. Denisa Žiláková Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  denisa.zilakova@vicepremier.gov.sk