Revízna komisia SCS bola zvolená na valnom zhromaždení v roku 2017 na štvorročné obdobie. V súčasnosti má 3 členov.

Predseda    
Ing. Ján Kravčák EUROVIA SK, a.s. jan.kravcak@eurovia.sk
Členovia    
Danka Kovačičová Slovenská správa ciest danka.kovacicova@ssc.sk
Ing. Marián Janík     Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja      riaditel.sucmt@vuczilina.sk