Revízna komisia SCS bola zvolená na valnom zhromaždení v roku 2022 na funkčné obdobie 2022-2025. V súčasnosti má 3 členov.

Ing. Ján Kravčák vAm Slovakia, s.r.o., Prešov jan.kravcak@vamslovakia.sk
Danka Kovačičová Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest kovacicova@armovna.sk
Ing. Marián Janík     Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Turiec      riaditel.sucmt@vuczilina.sk