Slovenská cestná spoločnosť vydáva pre svojich členov občasník s názvom Spravodaj SCS, v ktorom informuje širokú členskú základňu o svojej činnosti a aktivitách.  Spravodaj SCS vychádza v tlačenej a elektronickej podobe.

Súbory na stiahnutie:

Spravodaj 1 2022 Final-page-001