Svetové kongresy

Každé štyri roky sa koná svetový cestný kongres a medzinárodný zimný cestný kongres, ktoré sú prezentáciou činnosti a práce technických výborov za predchádzajúce obdobie a príležitosťou pre členské krajiny a všetkých členov a zúčastnených prezentovať pokrok v rozvoji všetkých oblastí cestnej infraštruktúry a dopravy. 26. Svetový cestný kongres sa uskutočnil v roku 2019 v Abu Dhabi, Spojené Arabské Emiráty. Viac informácií o kongrese možno získať na adrese www.piarcabudhabi2019.org  alebo na adrese hantak@cestnaspol.sk