Detská dopravná univerzita 2016

Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zorganizovala v termíne od 11. – 22. júla 2016 už tretí ročník Detskej dopravnej univerzity.  Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť študentov s dopravou a dopravnou infraštruktúrou a podnietiť u nich záujem o túto problematiku. Pre štu...

Detská dopravná univerzita 2015

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala počas letných prázdnin Detskú dopravnú univerzitu 2015, ktorej cieľom bolo oboznámiť študentov s problematikou dopravy a dopravnej infraštruktúry. Snahou organizátorov bolo podnietiť u študentov záujem o túto problematiku, vyplniť im voľný čas počas letných prázdnin a čiastočne tak odbremeniť aj ich rodičov. Poča...

Detská dopravná univerzita 2014

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala počas letných prázdnin Detskú dopravnú univerzitu 2014, ktorej cieľom bolo oboznámiť študentov s problematikou dopravy a dopravnej infraštruktúry. Počas letných prázdnin 2014 sa uskutočnil dvojtýždňový turnus pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií vo veku 10 – 15 rokov...