Mostárska modelárska súťaž 2018

Slovenská cestná spoločnosť organizuje súťaž s názvom Mostárska modelárska súťaž 2018. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta s presne stanovenými rozmermi, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Skúšanie únosnosti mostov a vyhodnotenie súťaže bude prebiehať v rámci Cestnej konferencie 2018 v Bratislave. Bližšie ...

Mostárska modelárska súťaž 2016

Slovenská cestná spoločnosť v roku 2016 vyhlásila už druhý ročník súťaže Mostárska modelárska súťaž 2016. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Model musel spĺňať určité rozmerové a materiálové kritériá. Do súťaže sa zapojili jednotlivci, ale aj ko...

MOSTÁRSKA MODELÁRSKA SÚŤAŽ 2015

Slovenská cestná spoločnosť vyhlásila súťaž v modelovaní mostov s názvom Mostárska modelárska súťaž 2015, ktorej cieľom bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Model musel spĺňať stanovené rozmerové kritériá a na jeho stavbu bolo možné použiť limitované množstvo materi&a...