Kolokvium vo Wroclawe

Dňa 1. septembra 2021 sa uskutočnilo vo Wroclawe, v Poľsku, medzinárodné on-line kolokvium venované problematike povrchov cementobetonových vozoviek, najmä ich priečnym a pozdĺžnym škáram, ich ošetrovaniu, zálievkovým hmotám a spôsobom  vystuženia vozoviek klinmi, kotvami, alebo sieťami. Viaceré príspevky sa venovali skúmaniu rastúcej teploty na chovanie tohto ...

Virtuálna konferencia k príprave Svetového cestného kongresu v Prahe

Dňa 19.5.2021 sa uskutočnila v gescii ČSS I. virtuálna konferencia, ktorá okrem odborných prednášok priniesla informácie o histórii a súčasných aktivitách Svetovej cestnej asociácie PIARC. Zaoberala sa aj úlohami organizátorov, ktorí budú pripravovať XXVII. Svetový cestný kongres v roku 2023 v Prahe. Konferenciu moderoval pán Ing. Petr Mondschein, pred...

Konferencia v Lubline

V dňoch 18.-19. mája 2021 sa uskutočnila v Lubline, v Poľsku, medzinárodná on-line konferencia s problematikou životného  prostredia na tému „Otázky udržateľných ciest a ekoinfraštruktúry: Nové výzvy v kontexte s energiou a klímou“.        Organizátormi konferencie boli „Polski kongres drogowy“ (PKD) a ...

Novinky Newsletter č. 96

Sekretariát PIARC publikoval 31.3.2021 správy  (NEWSLETTER č.95) o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie v období poznamenanom pandémiou Covid-19.    Všetky podujatia sa uskutočňujú s podporou sekretariátu a niektorého z TV alebo PS PIARC. Zaujímavé akcie z nášho pohľadu sú uvedené nižšie. &n...

Medzinárodná on-line konferencia v Lubline

Medzinárodná on-line konferencia s problematikou životného  prostredia sa uskutoční v dňoch 18.-19. mája 2021 v Lubline, Poľsko na tému „Otázky udržateľných ciest a ekoinfraštruktúry: Nové výzvy v kontexte s energiou a klímou“.        Organizátormi konferencie sú  „Polski kongres drogowy“ (PKD)...

Novinky Newsletter č. 95

Sekretariát PIARC publikoval 31.3.2021 správy  (NEWSLETTER č.95) o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie v období poznamenanom pandémiou Covid-19. Všetky podujatia sa uskutočňujú s podporou sekretariátu a niektorého z TV alebo PS PIARC. Zaujímavé akcie z nášho pohľadu sú uvedené nižšie.     &...

XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest

Prezident PIARC, pán Claude Van Rooten oznámil, že XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest v Calgary vo februári 2022 sa uskutoční v digitálnom formáte. K tomuto rozhodnutiu musel pristúpiť Výkonný výbor PIARC po dohode s organizátormi v Kanade z dôvodu pandémie, ktorá by určite mnohým záujemcom bránil...

Manuál bezpečnosti na cestách

Generálny tajomník PIARC pán Malléjacq informoval o poslednej aktualizácii Manuálu bezpečnosti na cestách. Tento dokument sumarizujúci v 12 kapitolách hlavné prvky ovplyvňujúce bezpečnosť na cestách, je doplnený početnými štúdiami a ilustráciami pre šírenie najlepšej praxe. Pre záujemcov je k dispozícii zdarma na webove...

Konferencia Elektrické cestné systémy - technologické zhodnotenie

Pracovná skupina  PIARC zorganizovala vo februári tohto roku tele konferenciu na tému „Elektrické cestné systémy – technologické zhodnotenie“. Téma súvisí s dekarbonizáciou cestnej dopravy a plnením klimatických dohôd. Všetky prezentácie a moderovaná diskusia sú nahrané v AJ a dostupné na adrese  https://ww...

PIARC informácie

Sekretariát PIARC informoval, že základné informácie o poslaní a cieľoch asociácie sú k dispozícií už v 40 jazykoch, od roku 2020 aj v slovenčine.