PIARC ocenil svojich odborníkov

V lete tohto roku ocenil PIARC  prácu viac  ako 1200 odborníkov z celého sveta, ktorí sa podieľali v rôznych  pozíciách na  práci  22 Technických výborov a Pracovných skupín v období 2016-2019. Asociácia prejavila svoju vďačnosť všetkým členom, zaslaním individuálnych diplomov, s uvedením výboru v kt...

Čestné členstvo PIARC

Počas rokovania Výkonného výboru PIARC, v Abu Dhabi, v októbri 2019, Asociácia udelila čestné členstvo organizácie trom členom za  mimoriadny prínos a dlhoročnú prácu v prospech riešenia problematiky ciest a cestnej dopravy. Čestné členstvo PIARC získali pani Y. Daniel (Francúzsko) a páni R. Charpentier (Kanada-Quebec) a F. Zotter (Rakúsko...

On-line rokovania PIARC

Asociácia informuje o viacerých podujatiach, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch október a november  2020 bez fyzického stretnutia účastníkov. Okrem iných pôjde o TV pre cestnú štatistiku; TV 3.3.  Riadenie aktív; TV 3.2. Zimná údržba; TV 3.4. Environmentálna udržateľnosť cestnej infraštruktúry a dopravy a ďalej webinár o z&a...

Webinár krajín V4

Poľský národný komitét PIARC, so sídlom vo Varšave, zorganizoval webinár krajín V4 na tému „Zmeny mobility v ére počas pandémie Covid -19 a po nej“.  Webinár sa uskutočnil s účasťou odborníkov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky, dňa 22. júla 2020.         V čase, keď sa vyžadoval sociálny...

COVID-19 - abstrakt z webinárov

Webináre PIARC sa konali v období od 25.3.2020 a prebiehajú do súčasnosti. Cieľom webinárov je dať odpoveď na otázky súvisiace s témami PIARC s ohľadom na prebiehajúce opatrenia v súvislosti s šírením koronavírusu COVID-19. Webináre sú dostupné na adrese: https://www.piarc.org/en/News-Agenda-PIARC/Coronavirus-PIARC-and-Covid-19   ...

Globálna Ministerská konferencia o Bezpečnosti cestnej dopravy

V dňoch 18. a 19. februára tohto roku sa uskutočnila v Štokholme, Švédsko 3. Globálna Ministerská konferencia o Bezpečnosti cestnej dopravy organizovaná OSN a Švédskou vládou. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 1700 účastníkov z celého sveta. Medzi nimi bolo viacero odborníkov reprezentujúcich PIARC, na čele s jeho prezidentom Claudom Van Root...

Strategický plán PIARC pre obdobie 2020-2023

V čase od 22. januára do 14. februára 2020 odštartovali aktivity odborníkov na plnení Strategického plánu PIARC pre obdobie 2020-2023 úvodnými stretnutiami 22 Technických výborov a Pracovných skupín s približne 1000 účastníkmi z vyše 50 krajín v Champs-Sur-Marne,  vo Francúzsku    

Podujatia organizované Svetovou bankou a Inštitútom pre udržateľnú dopravu

V čase od 15. do 17. januára sa taktiež vo Washingtone uskutočnili dve významné podujatia organizované Svetovou bankou a Inštitútom pre udržateľnú dopravu v mestách, na ktorom reprezentoval PIARC bývalý prezident a člen Výkonného výboru  Oscar De Buen Richkarday    

99. stretnutie Rady pre výskum v doprave vo Washingtone

V dňoch 12. až 16. januára 2020 sa uskutočnilo 99. stretnutie Rady pre výskum v doprave vo Washingtone, USA. Na podujatí, na  ktorom bolo viac ako 13 000 účastníkov reprezentoval PIARC jeho generálny tajomník pán Patrick Malléjacq    

Technické správy PIARC v poľštine

Technické správy  budú čoskoro dostupné aj v Poľskom jazyku. Pri príležitosti storočnice Poľského národného komitétu v decembri 2019 podpísal jeho predstaviteľ s PIARC dohodu, ktorá umožní preklad, zverejnenie a šírenie Technických správ PIARC v poľštine