Novinky v PIARC (Newsletter č. 107)

Úvodník správ z PIARC   (NEWSLETTER č.107) pripravil pán Mark H. Rubarenzya, nový viceprezident asociácie. Konštatuje, že PIARC je jednou z vedúcich inštitúcií vo svete, v oblasti cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry. Jej sila je odvodená z kombinácie znalostí a skúsenosti viac ako 1000 odborníkov zo 124 krajín po celom svet...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 105)

Úvodník najnovších správ (NEWSLETTER č.105) pripravil pán G. Allan z Austrálie, nový podpredseda PIARC. Zdôraznil kľúčové úlohy asociácie v súčasnosti – prípravu XXVII. Svetového cestného kongresu v Prahe (2.-6.10.2023) a prípravu Strategického plánu PIARC na roky 2024-2027. V tomto čísle je tiež informácia, že svoju pôsobnos...

Významné rokovanie PIARC v Prahe

Novozvolený výkonný výbor PIARC (ExComm) pre obdobie 2022-2024, rokoval prvýkrát v dňoch 19.-21.4.2022 v Prahe. Okrem iného hodnotil pokrok v práci Technických výborov, diskutoval o príprave Strategického plánu asociácie pre obdobie 2024-2027, zvolil svoje nové komisie a prezrel si objekty, v ktorých sa uskutoční 27. Svetový cestný k...

Rokovanie zástupcov SR v TV a PS PIARC s 1. delegátom krajiny

Dňa 22.3. 2022 sa uskutočnilo na MDV SR stretnutie našich odborníkov v Technických výboroch a Pracovných skupinách PIARC s pánom Petrom Vargom, 1. delegátom Slovenska v PIARC a s pánom Jánom Šedivým, predsedom Národného komitétu PIARC Slovensko. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšie pôsobenie našich zástupcov v PIARC, najmä prínosy z tejto medz...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 103)

V úvodníku najnovších správ  (NEWSLETTER č.103) hodnotí generálny tajomník PIARC, pán Patrick Malléjacq, nedávno ukončený XVI. Svetový cestný kongres zimnej údržby a odolnosti ciest v Calgary. Napriek tomu, že kongres prebehol len v on-line priestore, podľa viacerých indikátorov išlo o úspešné podujatie. Kongres sled...

Časopis Routes/Roads č. 391

Nedávno vyšlo najnovšie číslo štvrťročníka PIARC, ktoré sa venuje výsledkom rokovania Rady PIARC s voľbou nových funkcionárov pre obdobie 2022-2024 a pozvaniu odborníkov na Svetový kongres zimnej služby a odolnosti ciest v Calgary.  Nosnou témou tohto čísla je problematika autonómnych vozidiel a skúsenosti s ich testovaním z vybraný...

Už o niekoľko dní začína kongres PIARC v Kanade

7. februára 2022 sa začne kanadskom meste  Calgary, XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest s podtitulom: Prispôsobujeme sa meniacemu  svetu. V dôsledku pandémie Covid-19 sa kongres uskutoční v digitálnom  priestore.        Slovensko budú reprezentovať 3 príspevky. Prvý príspevok pripravil Ing. J. Šedivý, CSc. spo...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 101)

Nedávno vyšli  nové správy  (NEWSLETTER č.101) za november 2021. Sekretariát PIARC informoval o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie. V úvodníku generálny tajomník PIARC uviedol, že za normálnych okolnosti by sa približne v polčase medzi dvomi kongresmi uskutočnilo v Prahe stretnutie zástupcov všetkých technickýc...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 100)

V najnovšom čísle správ (NEWSLETTER č.100) z októbra 2021 informoval sekretariát PIARC o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie. V úvodníku predstavil súčasný prezident PIARC, pán Claude Van Rooten svojho nástupcu, ktorého zvolila Rada PIARC na svojom rokovaní v októbri 2021. Nový prezident pán Nazir Alli sa ujme v&ya...

Rokovanie Rady PIARC 2021

V dňoch 19. až 21.10.2021 sa uskutočnilo on-line rokovanie Rady PIARC. Okrem tradičnej agendy, boli tentokrát na programe aj voľby nových funkcionárov pre obdobie 2022 až 2024. Za prezidenta PIARC bol zvolený pán Nazir Alli. Ide o prvého prezidenta z Afriky, presnejšie Južnej Afriky, ktorý tesne porazil svoju súperku zo Španielska, pani Máriu Picon. Rada PIARC ďalej zvolila nový 25 členn&y...