Už o niekoľko dní začína kongres PIARC v Kanade

7. februára 2022 sa začne kanadskom meste  Calgary, XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest s podtitulom: Prispôsobujeme sa meniacemu  svetu. V dôsledku pandémie Covid-19 sa kongres uskutoční v digitálnom  priestore.        Slovensko budú reprezentovať 3 príspevky. Prvý príspevok pripravil Ing. J. Šedivý, CSc. spo...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 101)

Nedávno vyšli  nové správy  (NEWSLETTER č.101) za november 2021. Sekretariát PIARC informoval o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie. V úvodníku generálny tajomník PIARC uviedol, že za normálnych okolnosti by sa približne v polčase medzi dvomi kongresmi uskutočnilo v Prahe stretnutie zástupcov všetkých technickýc...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 100)

V najnovšom čísle správ (NEWSLETTER č.100) z októbra 2021 informoval sekretariát PIARC o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie. V úvodníku predstavil súčasný prezident PIARC, pán Claude Van Rooten svojho nástupcu, ktorého zvolila Rada PIARC na svojom rokovaní v októbri 2021. Nový prezident pán Nazir Alli sa ujme v&ya...

Rokovanie Rady PIARC 2021

V dňoch 19. až 21.10.2021 sa uskutočnilo on-line rokovanie Rady PIARC. Okrem tradičnej agendy, boli tentokrát na programe aj voľby nových funkcionárov pre obdobie 2022 až 2024. Za prezidenta PIARC bol zvolený pán Nazir Alli. Ide o prvého prezidenta z Afriky, presnejšie Južnej Afriky, ktorý tesne porazil svoju súperku zo Španielska, pani Máriu Picon. Rada PIARC ďalej zvolila nový 25 členn&y...

Novinky v PIARC (Newsletter č. 99)

V najnovšom čísle správ (NEWSLETTER č.99) z 30. septembra 2021 informoval sekretariát PIARC o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie. Väčšina akcií sa uskutočnila on-line formou, časť hybridnou a len niektoré prezenčnou formou. Z tých posledných je spomenutá naša Cestná konferencia 2021 s účasťou pána ministra A. Do...

Kolokvium vo Wroclawe

Dňa 1. septembra 2021 sa uskutočnilo vo Wroclawe, v Poľsku, medzinárodné on-line kolokvium venované problematike povrchov cementobetonových vozoviek, najmä ich priečnym a pozdĺžnym škáram, ich ošetrovaniu, zálievkovým hmotám a spôsobom  vystuženia vozoviek klinmi, kotvami, alebo sieťami. Viaceré príspevky sa venovali skúmaniu rastúcej teploty na chovanie tohto ...

Virtuálna konferencia k príprave Svetového cestného kongresu v Prahe

Dňa 19.5.2021 sa uskutočnila v gescii ČSS I. virtuálna konferencia, ktorá okrem odborných prednášok priniesla informácie o histórii a súčasných aktivitách Svetovej cestnej asociácie PIARC. Zaoberala sa aj úlohami organizátorov, ktorí budú pripravovať XXVII. Svetový cestný kongres v roku 2023 v Prahe. Konferenciu moderoval pán Ing. Petr Mondschein, pred...

Konferencia v Lubline

V dňoch 18.-19. mája 2021 sa uskutočnila v Lubline, v Poľsku, medzinárodná on-line konferencia s problematikou životného  prostredia na tému „Otázky udržateľných ciest a ekoinfraštruktúry: Nové výzvy v kontexte s energiou a klímou“.        Organizátormi konferencie boli „Polski kongres drogowy“ (PKD) a ...

Novinky Newsletter č. 96

Sekretariát PIARC publikoval 31.3.2021 správy  (NEWSLETTER č.95) o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie v období poznamenanom pandémiou Covid-19.    Všetky podujatia sa uskutočňujú s podporou sekretariátu a niektorého z TV alebo PS PIARC. Zaujímavé akcie z nášho pohľadu sú uvedené nižšie. &n...

Medzinárodná on-line konferencia v Lubline

Medzinárodná on-line konferencia s problematikou životného  prostredia sa uskutoční v dňoch 18.-19. mája 2021 v Lubline, Poľsko na tému „Otázky udržateľných ciest a ekoinfraštruktúry: Nové výzvy v kontexte s energiou a klímou“.        Organizátormi konferencie sú  „Polski kongres drogowy“ (PKD)...