Webinár krajín V4

Poľský národný komitét PIARC, so sídlom vo Varšave, zorganizoval webinár krajín V4 na tému „Zmeny mobility v ére počas pandémie Covid -19 a po nej“.  Webinár sa uskutočnil s účasťou odborníkov zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky, dňa 22. júla 2020.         V čase, keď sa vyžadoval sociálny...

COVID-19 - abstrakt z webinárov

Webináre PIARC sa konali v období od 25.3.2020 a prebiehajú do súčasnosti. Cieľom webinárov je dať odpoveď na otázky súvisiace s témami PIARC s ohľadom na prebiehajúce opatrenia v súvislosti s šírením koronavírusu COVID-19. Webináre sú dostupné na adrese: https://www.piarc.org/en/News-Agenda-PIARC/Coronavirus-PIARC-and-Covid-19   ...

Globálna Ministerská konferencia o Bezpečnosti cestnej dopravy

V dňoch 18. a 19. februára tohto roku sa uskutočnila v Štokholme, Švédsko 3. Globálna Ministerská konferencia o Bezpečnosti cestnej dopravy organizovaná OSN a Švédskou vládou. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 1700 účastníkov z celého sveta. Medzi nimi bolo viacero odborníkov reprezentujúcich PIARC, na čele s jeho prezidentom Claudom Van Root...

Strategický plán PIARC pre obdobie 2020-2023

V čase od 22. januára do 14. februára 2020 odštartovali aktivity odborníkov na plnení Strategického plánu PIARC pre obdobie 2020-2023 úvodnými stretnutiami 22 Technických výborov a Pracovných skupín s približne 1000 účastníkmi z vyše 50 krajín v Champs-Sur-Marne,  vo Francúzsku    

Podujatia organizované Svetovou bankou a Inštitútom pre udržateľnú dopravu

V čase od 15. do 17. januára sa taktiež vo Washingtone uskutočnili dve významné podujatia organizované Svetovou bankou a Inštitútom pre udržateľnú dopravu v mestách, na ktorom reprezentoval PIARC bývalý prezident a člen Výkonného výboru  Oscar De Buen Richkarday    

99. stretnutie Rady pre výskum v doprave vo Washingtone

V dňoch 12. až 16. januára 2020 sa uskutočnilo 99. stretnutie Rady pre výskum v doprave vo Washingtone, USA. Na podujatí, na  ktorom bolo viac ako 13 000 účastníkov reprezentoval PIARC jeho generálny tajomník pán Patrick Malléjacq    

Technické správy PIARC v poľštine

Technické správy  budú čoskoro dostupné aj v Poľskom jazyku. Pri príležitosti storočnice Poľského národného komitétu v decembri 2019 podpísal jeho predstaviteľ s PIARC dohodu, ktorá umožní preklad, zverejnenie a šírenie Technických správ PIARC v poľštine    

Nebezpečné materiály v tuneloch

V dňoch 16.-18.12. 2019 sa uskutočnilo v Ženeve, vo Švajčiarsku školenie k špeciálnemu softvéru DG QRAM (Model hodnotenia rizík pre prepravu  nebezpečných tovarov v cestných tuneloch).    

List o úmysle užšie spolupracovať a vytvoriť Vyšehradskú cestnú asociáciu

Dňa 3. decembra 2019 podpísali zástupcovia NK PIARC Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska vo Varšave „List o úmysle užšie spolupracovať a vytvoriť Vyšehradskú cestnú asociáciu“    

Slávnostné rokovanie Národných komitétov PIARC (NK) vo Varšave

V decembri 2019 si  Poľsko pripomínalo storočnicu účasti krajiny v PIARC a dvestoročnicu od vytvorenia prvej správy ciest na území Poľska. Pri tejto príležitosti sa konalo Slávnostné rokovanie Národných komitétov PIARC (NK) vo Varšave, ktorého sa zúčastnili zástupcovia 12 NK PIARC z Európy a predstavitelia sekretariátu PIARC, na čele s ...