Účasť odborníkov zo SR v Technických výboroch (TV) a Pracovných skupinách (PS) PIARC

Obdobie 2020-2023

Rada Svetovej cestnej asociácie na rokovaní v októbri 2019 rozhodla o zriadení 17 TV, 5 PS, výboru pre terminológiu a výboru pre cestnú štatistiku. Slovensko nominovalo 19 odborníkov v pozíciách člen (Č), člen korešpondent (ČK) alebo mladý profesionál (MP) celkom do 12 TV alebo PS. V tabuľke nižšie je uvedené označenie týchto odborný...

TV 1.2 Plánovanie cestnej infraštruktúry a dopravy pre ekonomický a sociálny rozvoj

Podskupina „Dopravné modelovanie a prognóza pre ekonomické analýzy“        Zastúpenie: Ján Čelko (ČK), Marek Drličiak (MP),        Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 5.-7.2.2020,  bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.        Ďalšie rokovanie R&...

TV 1.3 Financovanie a obstarávanie prác

Podskupina TV 1.3.1 „Najlepšia prax vo financovaní cestnej infraštruktúry“    Podskupina TV 1.3.2 „Vplyv nových pohonných jednotiek na stratégiu financovania“    Podskupina TV 1.3.3 „Štandardizácia obstarávania“        Zastúpenie: Ľuboš Durič (Č), Ján Kocák (ČK),        &...

TV 2.1 Mobilita v mestách

Podskupina TV 2.1.2 „Integrovaný dopravný systém, multimodalita“        Zastúpenie: Jakub Takács (MP),        Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 22.-24.1.2020,  bez účasti zástupcu SR.        V II. polroku 2021 sa uskutočnili celkom 4 on-line rokovania. Boli identifikované osved...

TV 2.2 Dostupnosť a mobilita vo voľnej krajine

Zastúpenie:         Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 22.-24.1.2020,  bez účasti zástupcu SR        Ďalšie informácie neboli dodané                 Videokonferencia v dňoch 16.- 20.11.2020, spresnenie plánu práce, cieľov a stratégi&iacut...

TV 3.1 Bezpečnosť cestnej premávky

Podskupina TV 3.1.3 „ Aktualizácia usmernení pre audit bezpečnosti cestnej premávky“        Zastúpenie: Roman Török (ČK), Matej Riecky (MP),        Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.        Termín a&nbs...

TV 3.2 Zimná údržba

Podskupina TV 3.2 „Plánovanie a zimná údržba“        Zastúpenie: Zuzana Feješová (ČK),        Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.        Ďalšie rokovanie Calgary, Kanada      &nb...

TV 3.3 Riadenie aktív

Zastúpenie: Ľuboš Remek (MP),        Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR.        On-line rokovanie sa uskutočnilo v marci 2021.        Rieši sa: Inovatívny prístup pre systémy riadenia aktív (pripravuje sa zbierka prípadových št&ua...

TV 3.4 Environmentálna udržateľnosť cestnej infraštruktúry a dopravy,

Podskupina TV 3.4.1. „Znečistenie ovzdušia“     Podskupina TV 3.4.2 „Hluk“    Podskupina TV 3.4.3 „Biotopy voľne žijúcich živočíchov“        Zastúpenie: Zuzana Menkeová (ČK),        Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol pri...

PS 3.2 Cestná infraštruktúra a zabezpečenie dopravy

Zastúpenie: Michal Zábovský (ČK),        Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 30.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.        Ďalšie rokovanie, Ľubľana, Slovinsko, jún 2020        Uskutočnilo sa viacero webinárov v mesiacoch marec až máj 2020. ...