Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest

Viac informácií: https://www.ssc.sk/sk/odborne-akcie.ssc    

Pobočka SCS pri Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Pobočka SCS pri Výskumnom ústave dopravnom, a.s.

Pobočka SCS pri Správe ciest Košického samosprávneho kraja

Pobočka SCS pri Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline