Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 28. – 29. marca 2023 v hoteli TATRA v Bratislave najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku s názvom Cestná konferencia 2023. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy SR Andrej Doležal a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. V rámci konferencie vystúpili s odbornými príspevkami zástupcovia Ministerstva dopravy SR, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry v ČR, samosprávnych krajov, podnikateľského prostredia a vysokých škôl. Cestná konferencia je dôležitou platformou pre širokú odbornú verejnosť na výmenu najnovších informácií a poznatkov z cestného hospodárstva a staviteľstva na Slovensku.

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 270 odborníkov z celého Slovenska pôsobiacich v oblasti cestného hospodárstva a staviteľstva na Slovensku. V rámci slávnostného otvorenia konferencie si z rúk predseda spoločnosti prevzal cenu za najlepšiu dizertačnú prácu absolvent Stavebnej fakulty Žilinskej univerzitu v Žiline Ing. Jakub Kraľovanec PhD. Tradičnou súčasťou podujatia bolo aj vyhodnotenie súťaže v modelovaní  mostov z balzového dreva  - Mostárskej modelárskej súťaže.

Pozornosť bola zameraná aj na prípravu, financovanie a výstavbu cestnej infraštruktúry, legislatívu a technický rozvoj v cestnom staviteľstve a hospodárstve a spoluprácu Slovenska pri príprave a organizovaní Svetového cestného kongresu v Prahe v roku 2023.