Dňa 15.2.2021 sa uskutočnila online „Silniční mini konference“, ktorú zorganizovala Česká silniční společnost v spolupráci s organizáciou SEKURKON z televízneho štúdia v Prahe. Prednášky a moderovaná diskusia vedúcich predstaviteľov Ministerstva dopravy ČR,  Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry a   Riaditeľstva ciest a diaľnic Českej republiky priniesla mnoho zaujímavých a pre nás aj veľmi podnetných informácii o situácii v rezorte dopravy. Prednášajúci aj diskutujúci  informovali o trendoch  rozvoja, prioritách, objemoch financovania  investícií, opráv i projektovej prípravy ciest a diaľnic.

Konferencia sa snažila „zasýtiť hlad“ po informáciách, keďže v Českej republike sa nepodarilo usporiadať väčšie odborné podujatie v tejto oblasti už vyše roka. Pripojenie záujemcov na konferenciu bolo bezplatné a sledovalo ju asi 500 účastníkov. Informácie, ktoré odzneli na konferencii boli veľmi povzbudivé pre zhotoviteľov i projektantov, ktorí majú prisľúbené v tomto roku (volebný rok v ČR), ale i v nasledujúcich rokoch vysoké finančné objemy.

Tí, čo nestihli sledovať konferenciu online, majú možnosť pozrieť si ju zo záznamu na adrese  www.silnicnikonference.eu/minikonference.