Slovenská cestná spoločnosť vyhlásila 2. ročník fotografickej súťaže s názvom Dopravná (ne)značka 2016, ktorej cieľom je poukázať na nedostatky a prispieť k skvalitneniu použivania dopravných značiek na cestnej sieti SR.

 

Do súťaže môžu byť zaslané iba fotografie dopravného značenia na Slovensku, a to v rámci 2 tém:

Téma č. 1: Ľudová tvorivosť pri výrobe dopravných značiek

Téma č. 2: Nezmyselná kombinácia a nesprávne umiestnenie dopravných značiek

 

Uzávierka súťaže je 15. septembra 2016 a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v rámci XXI. ročníka Dni slovenských cestárov.

Viac informácií o súťaži nájdete v priloženom dokumente.