V mene organizátorov Dopravno-inžinierskych dní si Vás dovoľujem informovať o presunutí podujatia Dopravno-inžinierske dni na rok 2022:  

"Vážení a milí přátelé „Dopravně inženýrských dnů“,
  
srdečně Vás všechny zdravím a dovolte, abych vás touto cestou pozdravila, bohužel v avizovaném termínu 26. – 27. května 2021 se Dopravně inženýrské dny nebudou konat, vzhledem k stále pokračujícím opatřením a omezením, kdy nelze předvídat, zda za měsíc bude možno uskutečnit akci v rozsahu 150 osob a zda by se k nám dostali zahraniční účastníci a přednášející.
Nebudeme ani akci posouvat na podzim, protože je tam již velká koncentrace plánovaných akcí a dokud asi nebude většina populace proočkována, tak nelze nic smysluplně plánovat.
Do 15.5.2021 bude na našich webových stránkách (v sekci archiv) k dispozici on-line sborník 2021.
  
Pevně věříme, že v příštím roce již nic naši akci neohrozí a opět se v přátelském duchu spolu setkáme v Mikulově a to v termínu 25. – 26. května 2022.
  
Těšíme se na setkání s vámi
  
Dana Průšová v mene organizátorov podujatia"