V dňoch 3. - 4. júna 2015 sa v Hoteli Kormorán v Šamoríne uskutoční IV. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií. Seminár organizuje pobočka SCS pri Výskumnom ústave dopravnom, a.s., a koná sa pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka. Podujatie vytvára priestor na prezentáciu súčasného stavu ciest a nových trendov v oblasti prevádzky a údržby pozemných komunikácií.