19. marca 2021 sa uskutočnila on-line konferencia na tému „Zimná údržba ciest v Strednej Európe“. Organizátormi boli „Polski kongres drogowy“ (PKD) a PIARC. V úvode sa účastníkom prihovoril pán Zbigniew Kotlarek, prezident  PKD a v prvej prednáške pán Patrick Malléjacq, generálny tajomník PIARC.

Cieľom konferencie bola výmena skúseností a informácií zo zimnej údržby krajín s porovnateľnými klimatickými podmienkami. V priebehu konferencie odznelo celkom 10 prezentácií od prednášateľov z 8 krajín. Konferenciu sledovalo celkom 130 zaregistrovaných účastníkov zo 17 krajín, okrem európskych aj z Japonska. Slovensko sa aktívne zúčastnilo konferencie prednáškou „Zimná údržba v Slovenskej republike“, ktorú predniesol pán Peter Peťko, riaditeľ prevádzkového úseku Národnej diaľničnej spoločnosti a. s.