V úvodníku najnovších správ  (NEWSLETTER č.103) hodnotí generálny tajomník PIARC, pán Patrick Malléjacq, nedávno ukončený XVI. Svetový cestný kongres zimnej údržby a odolnosti ciest v Calgary. Napriek tomu, že kongres prebehol len v on-line priestore, podľa viacerých indikátorov išlo o úspešné podujatie. Kongres sledovalo takmer 800 účastníkov, odznelo 227 prezentácií v priebehu 50 technických rokovaní.  11 krajín sa podieľalo na diskusii na úrovni ministrov. Okrem organizátorov nezabudol poďakovať ani účastníkom, vystavovateľom a sponzorom kongresu. V priebehu kongresu si mohli účastníci pozrieť viaceré virtuálne exkurzie z prostredia Kanady a oboznámiť sa s aktualizovanou publikáciou „Zber údajov o výskyte snehu a ľadu“ z 21 krajín využiteľných pre riadenie zimnej služby.

V nasledujúcich týždňoch je plánovaných viacero odborných podujatí, pričom spomínam len tie na území Európy.

  • 23. marec 2022, technický seminár na tému „Bezpečnosť pri údržbe ciest“ Madrid, Španielsko;
  • 4.-7. apríla 2022, “Belgický cestný kongres“, Louvain, Belgicko;
  • 22.-22. apríla 2022, „V. medzinárodný seminár o zemných prácach v Európe“, Praha, Česká republika;
  • 25. apríl 2022, medzinárodný workshop “Inovácie a inovatívne organizácie“ Varšava, Poľsko;