S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 12. februára 2021 vo veku 78 rokov navždy opustil náš čestný člen a dlhoročný predseda revíznej komisie Ing. Štefan Škoda.

Ing. Štefan Škoda sa narodil 19. januára 1943 v Levoči. Po skončení Vysokej školy dopravnej v Žiline pokračoval v postgraduálnom štúdiu na právnickej fakulte Univerzity Jána Evangelistu Purkyně v Brne, kde sa špecializoval na stavebné právo. Svoju profesionálne kariéru začal na Československých štátnych dráhach, Správa východnej dráhy, Traťová dištancia Poprad – Tatry ako inžinier v zácviku u Železničného vojska, neskôr pracoval na Krajskom investorskom útvare, Cestný úsek Košice. Viac ako dvadsaťsedem rokov pôsobil na Cestnom investorskom útvare v Košiciach, neskôr na Slovenskej správe ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti.

Za svoju odbornú prácu získal viaceré významné ocenenia, ako napríklad Najlepší pracovník dopravy (1985), čestné uznanie ČSVTS II. stupňa (1989), striebornú (2003) a zlatú medailu ZSVTS (2013) a Pamätnú medailu prof. Špůrka (2013).

V roku 2013 mu bola udelená aj Cena Slovenskej cestnej spoločnosti za mimoriadny prínos a zásluhy o rozvoj našej spoločnosti.

Česť jeho pamiatke!