Podskupina TV 3.1.3 „ Aktualizácia usmernení pre audit bezpečnosti cestnej premávky“

Zastúpenie: Roman Török (ČK), Matej Riecky (MP),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.

Termín a miesto ďalšieho  rokovania neboli určené

 

On-line rokovanie 20.- 23.10.2020 v podskupine 3.1.3 „Aktualizácia usmernení auditov bezpečnosti cestnej premávky“ bez účasti SR;

Uskutočnili sa dve on-line rokovania (v júni a októbri 2021). V júni sa dohodla definícia výstupov ohľadom informačného materiálu týkajúceho sa bezpečnosti.  V októbri  bola analyzovaná technológia pre zvyšovanie bezpečnosti s použitím IKT a boli prezentované príspevky pre kongres v Calgary zaoberajúce sa kybernetickou bezpečnosťou.

Navyše v septembri sa uskutočnil webinár pre oblasť spracovania cestných dát a ich analýz. V záveroch seminára sa zdôrazňuje potreba prepájania zdrojov dát pre  rôzne  oblasti dopravy - infraštruktúra, formát BIM, cestná sieť GIS, autonómna a prepojená jazda a iné. Všetkých podujatí sa zúčastnil zástupca SR.