Podskupina TV 3.1.3 „ Aktualizácia usmernení pre audit bezpečnosti cestnej premávky“

Zastúpenie: Roman Török (ČK), Matej Riecky (MP),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.

Termín a miesto ďalšieho  rokovania neboli určené

 

On-line rokovanie 20.- 23.10.2020 v podskupine 3.1.3 „Aktualizácia usmernení auditov bezpečnosti cestnej premávky“ bez účasti SR;