Podskupina TV 3.2 „Plánovanie a zimná údržba“

Zastúpenie: Zuzana Feješová (ČK),

Úvodné rokovanie: Champs-sur-Marne (Paríž), Francúzsko, 29.-31.1.2020, bez účasti zástupcu SR; Bol prijatý plán práce.

Ďalšie rokovanie Calgary, Kanada

 

Web meeting v dňoch 7.- 9.11.2020, spresnenie cieľov a príprava kongresu v Calgary, bez účasti SR;