7. februára 2022 sa začne kanadskom meste  Calgary, XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest s podtitulom: Prispôsobujeme sa meniacemu  svetu. V dôsledku pandémie Covid-19 sa kongres uskutoční v digitálnom  priestore.

Slovensko budú reprezentovať 3 príspevky. Prvý príspevok pripravil Ing. J. Šedivý, CSc. spolu s Ing. M. Horváthom na tému „Vykonávanie zimnej údržby v podmienkach regionálneho správcu ciest“, druhý na tému „Rekonštrukcia starších tuhých vozoviek pre zvýšenie odolnosti z pohľadu prevádzkovej spôsobilosti a odolnosti vozovky voči mrazu“ pripravil Ing. Z. Boros a posledný  s témou „ Zimná údržba a jej vplyv na asfaltové kryty vozoviek“ pripravil kolektív autorov na čele s Ing. S. Cápayovou, PhD.  Národný komitét PIARC Slovensko uvedeným odborníkom za prípravu a prezentáciu príspevkov na kongrese ďakuje. Prípadní záujemcovia majú možnosť zaregistrovať sa na kongres ešte tento týždeň za poplatok 900 CAD (približne 600 Euro).

Účastníkov kongresu v krátkom video pozdrave osloví aj pán Andrej Doležal, Minister dopravy a výstavby  SR, ktorý predstaví Slovensko, jeho cestnú sieť a naznačí prístup k riešeniu problematiky zimnej údržby. V závere neformálne pozve delegátov kongresu  v Calgary na 27. Svetový cestný kongres PIARC do Prahy, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.- 6. 10. 2023. 

Informácie o programe kongresu a sprievodných akciách je možné nájsť na adrese https://www.piarc-calgary2022.org/congress/